Var är Tågfrakt AB verksamma?

  • Lastning och lossning av vår containertrafik sker i Skandiahamnen, Hallsberg, Eskilstuna, Jönköping och Gävle.

  • Terminaltjänst förekommer i Jönköping och Hallsberg.

  • Reguljär tågtrafik bedrivs Göteborg Hamn - Jönköping - Gävle - Göteborgs Hamn - Hallsberg - Eskilstuna - Göteborg Hamn.