Om Tågfrakt AB

  • Tågfrakt ABs fokus ligger i att leverera terminal och tågtjänster inom järnvägssektorn. Tillsammans med nuvarande och blivande samarbetspartners utgör vi en kugge i leveranser av olika helhetslösningar gentemot slutkund.

  • Ägarna Bo och Peter driver företaget sedan 1996 och har tillsammans långvarig erfarenhet av järnväg, logistik och transportledning.

  • För att lösa våra uppgifter har vi till vårt förfogade, så väl eget såsom inhyrt material.

  • Tjänsterna utförs av ägarna, anställda och inhyrda konsulter.